Zamówienia publiczne IPO


Data ogłoszenia
Pliki do pobrania
Ogłoszenia
Charakterystyka
Wynik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.09.2019 SIWZ

pytania i odpowiedzi
Dostawa walcarki przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT
unieważnienie  
16.09.2019 SIWZ
Zmiana SIWZ!!!

JEDZ.PDF
JEDZ.XML

pytania i odpowiedzi
Dostawa chromatografu 

Zmiana ogłoszenia
przetarg nieograniczony    
28.08.2019 SIWZ

pytania i odpowiedzi
Dostawa cytometru przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT
wynik ogłoszenie
20.08.2019 SIWZ

pytania i odpowiedzi
Dostawa energii elektrycznej przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT
wynik  
20.08.2019 SIWZ Prace modernizacyjne
Załączniki
przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚĆ ZŁOŻONYCH OFERT
wynik ogłoszenie
20.05.2019 SIWZ Dostawa 2 -nitropropanu przetarg nieograniczony unieważnienie  
26.11.2018 - Usługa fizyczna osób i mienia w Oddziale IPO Krupski Młyn
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
zamówienie z wolnej ręki   ogłoszenie
29.08.2018SIWZDostawa aparatu do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA)przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
wynikogłoszenie
12.06.2018SIWZ

Dostawa zestawu do destylacji cienkowarstwowej dla IPO w Warszawie

przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
wynikogłoszenie
05.03.2018SIWZ 
Zmiana SIWZ!!!

pytania i odpowiedzi
Dostawa dwóch samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
Nowe ogłoszenie!!!
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia!!!
przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
unieważnienie 
06.02.2018uzupełnienie ogłoszenia Usługa fizyczna osób i mienia w oddziale IPO Krupski Młyn

zamówienie z wolnej ręki

-ogłoszenie
29.01.2018

SIWZ
pytania i odpowiedzi

Dostawa dwóch samochodów osobowych
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

przetarg nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

unieważnienie 
15.12.2017SIWZ

Dostawa wyparki laboratoryjnej 

przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

wynikogłoszenie
09.11.2017SIWZ 

!! ZMIANA TERMINU !!
Dostawa wyparki cienkowarswtowej 
przetarg 
nieograniczony
unieważnienie 
16.08.2017
przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

12.04.2017SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wykonanie robót termomodernizacyjnych 
budynku Instytutu Przemysłu Organicznego


przetarg 
nieograniczony

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

wynikogłoszenie
12.01.2017-Zestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego 


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamówienie 
z wolnej ręki
 ogłoszenie
13.12.2016SIWZDostawa chromatografu gazowego

przetarg 
nieograniczony
Informacja o treści złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze
ogłoszenie
26.07.2016-Dostawa surowców do syntezy chemicznejzamówienie 
z wolnej ręki
 ogłoszenie
19.07.2016SIWZZestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego
przetarg 
nieograniczony
postępowanie unieważnione 
29.06.2016SIWZZestaw do ekstrakcji ciecz
-ciecz kwasu mlekowego
przetarg 
nieograniczony
postępowanie unieważnione 
03.06.2016SIWZ 
ZMIANA SIWZ
Dostawa chromatografu cieczowego 
oraz chromatografu gazowego
przetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
13.04.2016SIWZ
pytania i odpowiedzi
Dostawa surowców do syntezy chemicznejprzetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
23.03.2016SIWZ
pytania i odpowiedzi
Dostawa chromatografu cieczowego 
oraz chromatografu gazowego
przetarg 
nieograniczony
wynik 
14.03.2016SIWZDostawa zestawu urządzeń 
do prowadzenia procesów hodowlanych
przetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
09.06.2015SIWZDostawa analizatora wielkości cząsteczekprzetarg 
nieograniczony
wynikogłoszenie
14.01.2015

SIWZ
- Uzupełnienie SIWZ (19.01.15)
pytania i odpowiedzi (30.01.15)
- Uzupełnienie SIWZ (02.02.15)
pytania i odpowiedzi (03.02.15)

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznegoprzetarg nieograniczonywynikogłoszenie