Zamówienia publiczne IPO

02.10.2019        Dostawa chromatografu

25.09.2019        Dostawa walcarki

09.09.2019         Dostawa cytometru (3)

05.09.2019         Dostawa wiskozymetru (2)

04.09.2019         Dostawa cytometru (2)

04.09.2019         Dostawa wiskozymetru (1)

03.09.2019         Dostawa energii elektrycznej

02.09.2019          Dostawa cytometru (1)

12.03.2018          Dostawa dwóch samochodów osobowych

05.02.2018          Dostawa dwóch samochodów osobowych (4)

05.02.2018          Dostawa dwóch samochodów osobowych (3)

31.01.2018          Dostawa dwóch samochodów osobowych (2)

31.01.2018
         Dostawa dwóch samochodów osobowych (1)