Zamówienia publiczne IPO

16.12.2019        Usługa ochrony osób i mienia

26.11.2019        Usługa ochrony osób i mienia (3)

26.11.2019        Usługa ochrony osób i mienia (2)

22.11.2019        Usługa ochrony osób i mienia
(1)

02.10.2019        Dostawa chromatografu

25.09.2019        Dostawa walcarki

09.09.2019         Dostawa cytometru (3)

05.09.2019         Dostawa wiskozymetru (2)

04.09.2019         Dostawa cytometru (2)

04.09.2019         Dostawa wiskozymetru (1)

03.09.2019         Dostawa energii elektrycznej

02.09.2019          Dostawa cytometru (1)