Zamówienia publiczne IPO

17.10.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę boksów magazynowych  
17.10.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na usunięcie drzew  
02.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wiskozymetru Brookfield KF-40

Pytania i odpowiedzi 

Wynik
 
24.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego

Wynik

 
15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na prace remontowo-budowlane

Unieważnienie
 
28.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i utylizację odczynników chemicznych

Wynik

 
14.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i utylizację odczynników chemicznych

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie

 
19.02.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę: próbnika skrzynkowego osadów dennych, siatki planktonowej, batometru, krążka Secchiego, sita do bentosu

Pytania i odpowiedzi 

WYNIK

 
17.01.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji

WYNIK

 
13.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty. Nazwa zadania: Medycyna pracy i dodatkowa opieka medyczna

WYNIK

 
13.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty:
usługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 1

!!! Zmiana terminu !!!

Unieważnienie

 
07.09.2018

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu i oprogramowania do serwerowni
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

WYNIK

 
08.06.2018

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej (+załącznik)

Unieważnienie

 
22.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wycięcie i prześwietlenie drzew na terenie IPO

WYNIK

 
04.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego (+załączniki)

WYNIK

 
13.04.2018

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi w formie leasingu 

Pytania i odpowiedzi 

WYNIK

 
15.03.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM)

Załacznik 1
Załącznik 2 

WYNIK

25.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji

Uzupełnienie zapytania

WYNIK

 
15.01.2018

Zapytanie ofertowe na medycynę pracy i dodatkową opiekę medyczną 

WYNIK

 
22.09.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie przylącza linii kablowych SN i nN w Krupskim Młynie

WYNIK

 
21.09.2017
ZMIANA TERMINU

Zapytanie ofertowe na dostawę komory klimatycznej

Załacznik 1 i 2

WYNIK

 
06.09.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę kontenerowej stacji transformatorowej

Załacznik 1
Załącznik 2

WYNIK

 
18.08.2017

Zapytanie ofertowe na zakup wyparki próżniowej 

Załacznik 1
Załącznik 2

WYNIK

20.07.2017

Zapytanie ofertowe na zakup kolumn do chromatografii cieczowej

Formularz cenowy

WYNIK

 
28.04.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

WYNIK

24.03.2017Zapytanie ofertowe na dostawę 2-ch zestawów pomp perystaltycznych
WYNIK
24.03.2017Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczenia 
WYNIK
 
24.03.2017Zapytanie ofertowe na dostawę chillera 
WYNIK
23.01.2017 g. 15:00Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji